29. januára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Ako často sa nám stane, že sa nám nepáčia rôzne veci okolo nás. To je normálne. Ale stáva sa nám aj to, že ak aj niekto spraví to, čo od neho požadujeme, predsa nie sme spokojní a vieme hundrať. Žiaľ, je to znakom akejsi slabej duchovnej kondície, ktorá neraz spôsobuje nepokoj v našom srdci, čoho výsledkom môže byť aj nepokoj v našom okolí. Skúsme byť vďačnejší za veci, ktoré nám Pán dal do života. Určite sa nájde mnoho skvelých vecí, ktoré máme dané ako dar, len ich možno berieme ako niečo samozrejmé – rozmýšľajme o tom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)