List z Vatikánu pred sviatkom zasvätených: Bratstvo je koreň proroctva

List z Vatikánu pred sviatkom zasvätených: Bratstvo je koreň proroctva
28. januára 2021 andreas

Pred Dňom zasväteného života – sviatkom Obetovania Pána 2. februára pozvali kardinál Braz de Aviz a arcibiskup Carballo všetkých zasvätených, aby čerpali z ducha encykliky pápeža Františka Fratelli tutti. Pripomínajú, že Svätý Otec bude v tento deň sláviť svätú omšu so zástupcami zasvätených o 17.30 v Bazilike sv. Petra.

„Zasvätených mužov i ženy v rehoľných, monastických, v kontemplatívnych inštitútoch i sekulárnych inštitútoch a v inštitútoch nových foriem zasväteného života, ako aj zasvätené panny, pustovníkov i členov spoločností apoštolského života, všetkých vás žiadame, aby ste položili encykliku Fratelli tutti do centra vášho života, formácie a misie.“ Takto píšupredstavení vatikánskej kongregácie pre rehoľníkov v liste, ktorý priniesol vatikánsky denník L´Osservatore Romano 26. januára. Ďalej v ňom čítame:

„Táto encyklika napísaná v historickom momente, ktorý sám pápež František definoval ako „hodina pravdy“, je vzácnym darom pre každú formu zasväteného života. Nezakrývajúc si oči pred množstvom toho, čím je bratstvo zraňované, môžeme v ňom znovuobjaviť korene proroctva.

Stojíme pred novou výzvou od Ducha Svätého. Tak ako sv. Ján Pavol II. vo svetle náuky o Cirkvi ako spoločenstve vyzval zasvätené osoby, aby boli «opravdivými majstrami komúnia a žili jeho duchovnosť» (Vita consecrata, 46), pápež František, inšpirujúc sa sv. Františkom, (…) rozširuje obzor a pozýva nás, aby sme sa stali tvorcami univerzálneho bratstva, správcami spoločného domu (porov. encyklika Laudato si´).“

V čase pandémie, keď na mnohých miestach ani nebude možné oslavovať sviatok zasvätených spoločne, predstavení vatikánskej kongregácie povzbudzujú všetkých stať sa „Dobrými Samaritánmi“ týchto dní, prekonávajúc pokušenie uzavrieť sa v sebe či zatvárať oči pred bolesťou a utrpením druhých. Vyprosujú im Božie požehnanie, aby dokázali prejsť od „ja“ k „my“.

V liste konštatujú, že aj napriek niektorým smutným správam z reholí o početných úmrtiach, ľudských i ekonomických problémoch, ubúdaní členov a rozličných strachoch, prichádzajú i správy o vernosti zasvätených v utrpení, o ich odvahe, svedectve pokoja i v bolesti a neistote, o službe tým najposlednejším i o skutkoch lásky, aj za cenu života.

List Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života sa končí slovami:

„Panne Márii, Matke Cirkvi, vernej žene a sv. Jozefovi, jej ženíchovi v tomto roku, ktorý je mu venovaný, zverujeme každú a každého z vás. Nech vo vás zosilnie živá, zamilovaná viera, istá a radostná nádej i pokorná a činná láska k blížnemu.“

Zdroj: Vatican News, zk, jb

The post List z Vatikánu pred sviatkom zasvätených: Bratstvo je koreň proroctva appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)