Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta (Mk 13, 27)

Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta (Mk 13, 27)
27. januára 2021 andreas

( Vladimír Hubler) Toto je jasným znakom toho, že Kristus ponúka pokoj a spásu všetkým. Každému človeku chce dať seba, chce mu dať svoj pokoj a radosť, ale nie každý to prijme. Preto nazýva len niektorých, že sú jeho vyvolení, pretože prijali to, že potrebujú do svojho života Ježiša ako svoju pomoc a zdroj dobra, ktorý im prináša spásu. Ostávajme v modlitbe za seba a našich bratov a sestry, aby náš duchovný život nezvädol, ale bol stále mladým a silným. 

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)