… pokarhaj ho, … odpusť mu! (Lk 17, 3)

… pokarhaj ho, … odpusť mu! (Lk 17, 3)
16. januára 2021 andreas

( Peter Komanický ) Včera nás Božie slovo usmerňovalo v tom, ako reagovať v prípade, že nás ktosi upozorňuje na naše zlé postoje. Dnes nás poúča, ako postupovať v situácii, keď vidíme druhého zle sa správať, ba čo viac: ak zlo je nasmerované proti nám. Boží postup je tento: 1. Dávať pozor.  Na čo? Na to, aby sme neboli ľahostajní voči zlu. 2. Pokarhať ho. Tu je dôležité nehodnotiť človeka, ale skutok. 3. Odpustiť. Ak oľutoval, tak odpustenie je jediná cesta k slobode.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)