To o nich toto povedal. (Mk 12, 12)

To o nich toto povedal. (Mk 12, 12)
15. januára 2021 andreas

( Peter Komanický ) Ježiš dnes podobenstvom nastavuje zrkadlo veľkňazom, zákonníkom a starším ľudu. Ich reakciou bola chuť a snaha zajať ho a umlčať. Veľakrát v živote sa dožadujeme, aby nám ten, kto má niečo proti nám, to povedal priamo do očí, a nerozoberal to s inými. Tak je to správne. Ak sa to však stane, ešte to nie je koniec. Aby bolo lepšie, treba dokázať urobiť ďalší krok: v pokore si uznať chybu a napraviť ju. A tu často zlyhávame. Možno preto ti nehovoria pravdu do očí.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)