Múdrosť… zhora je … cudná, upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, … bez pretvárky. (Jak 3, 17)

Múdrosť… zhora je … cudná, upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva, … bez pretvárky. (Jak 3, 17)
13. januára 2021 andreas

( Peter Komanický ) Tento svet považuje zvyčajne za múdreho toho, kto sa dobre učí, ľahko si zapamätá, má toho veľa načítané, rozumie sa nejakému problému atď. Toto ešte nie je múdrosť podľa Boha, múdrosť zhora. Je to len časť. Božiu múdrosti viac tvorí spôsob, ako poznanie odovzdávam. Nekonám múdro, ak pravdou vysmejem, ponížim, oberiem o dôstojnosť, ublížim… Dávaj pozor a nemysli si, že už môžeš všetko, lebo máš pravdu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)