Nechcite byť mnohí učiteľmi. (Jak 3, 1)

Nechcite byť mnohí učiteľmi. (Jak 3, 1)
12. januára 2021 andreas

( Peter Komanický ) Hoci pomocou informácií z internetu či odborných článkov vieme pochopiť mnoho z konkrétnej problematiky, neznamená to, že sme už odborníci. Je potrebná prinajmenšom ešte zručnosť, skúsenosti, z nich plynúca istá intuícia použiť správny variant na konkrétnu situáciu či napr. dobré prístroje a nástroje. Sú smutné komentáre „odborníkov“, ktorí sa ku všetkému vyjadrujú. Skutočný odborník je pokorný, pretože vie, že jeho majstrovstvo raz bude prekonané iným.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)