Ukončila sa diecézna fáza procesu blahorečenia jezuitu P. Adolfa Kajpra

Ukončila sa diecézna fáza procesu blahorečenia jezuitu P. Adolfa Kajpra
8. januára 2021 andreas

V pondelok 4. januára bola v Kostole sv. Ignáca v Prahe pri svätej omši o 17:30 slávnostne ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia českého jezuitu P. Adolfa Kajpra. Tejto slávnosti predsedal pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, OP. Diecézna fáza beatifikačného procesu sa začala 22. septembra 2019 v Prahe. Ukončenie diecéznej fázy je pre českých jezuitov a farské spoločenstvo pri Kostole sv. Ignáca radostnou udalosťou.

P. Adolf Kajpr, SJ, bol kazateľ, spovedník, publicista a vydavateľa katolíckej tlače v ťažkých obdobiach druhej svetovej vojny a komunizmu, kedy sa nebál vyjadrovať k témam viery, ale aj k spoločenským a politickým pomerom doby. Za svoje názory bol väznený najprv nacistami a neskôr aj komunistami. Zomrel vo väzení v Leopoldove v povesti svätosti a mučeníctva.

Narodil sa 5. júla 1902 v Hředli v okrese Beroun. Jeho rodičia zomreli skoro a preto ho vychovávala jeho teta. Vyrastal v chudobných podmienkach a vyučil sa za obuvníka. Po absolvovaní vojenskej služby pracoval v mlyne. Keďže švagor majiteľa mlynu bol bývalý profesor a všimol si veľké nadanie a vlohy mladého Adolfa, začal ho učiť latinsky. Takto sa talentovaný mladík dostal rýchlo na arcibiskupské gymnázium do Prahy, kde sa onedlho rozhodol vstúpiť k jezuitom.

Po dvoch rokoch noviciátu na Velehrade pokračoval v štúdiách filozofie v belgickom Enghiene. Nasledovali štúdiá teológie v Innsbrucku, kde prijal aj kňazskú vysviacku a nakoniec tretia probácia v Paray-le-Monial vo Francúzku.

Po návrate do Prahy P. Kajpr začal pôsobiť v Kostole sv. Ignáca, kde spovedal a venoval sa tiež novinárskej práci. Bol aktívny v časopisoch Obrození, Dorost, Nové směry a Posol Božského Srdce Páně.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa dostal do sporu s nemeckým nacionálnym socializmom. Keď nastala nemecká okupácia, Kajpr otvorene odmietal názory, že sa Česi musia Nemcom prispôsobiť. Za tento a ďalšie názory bol P. Kajpr predvolaný šéfom gestapa Oberhauserom. Páter Adolf nechcel zmeniť svoje názory a preto bol poslaný do koncentračného tábora v Mauthausene. Neskôr sa dostal do Dachau, kde ostal až do konca vojny.

Po skončení vojny sa P. Kajpr vrátil do Prahy. Bol vyhláseným kazateľom, viedol tiež duchovné obnovy a exercície. Obnovil vydávanie časopisu Dorast – týždenník pre mladých a ujíma sa aj časopisu Katolík, ktorý sa stal jedným z najlepších katolíckych periodík vo vtedajšom Československu.

Kajpr sa nebál kritizovať komunistický režim a aj preto následky na seba nenechali dlho čakať. Časopis Katolík bol zrušený a mladý jezuita bol roku 1950 zatknutý a v „monsterprocese“ odsúdený na dvanásť rokov spolu so skupinou najznámejších rehoľníkov. Najprv bol väznený vo Valdiciach a neskôr v Leopoldove. Vo väzení si získal sympatie druhých svojou neúnavnou službou a duchovným vedením.

Zomrel v leopoldovskej väznici 17. septembra 1959 na infarkt. Bol pochovaný v Leopoldove. Jeho telesné pozostatky boli roku 1968 prevezené na Vyšehrad do Prahy.

P. Adolf Kajpr bol človek, rehoľník a kňaz, ktorý vedel načúvať, neodsudzovať, vidieť dobro v druhých. Jeho základným životným postojom bola radosť a otvorenosť k celému svetu, pretože len vo vyrovnaní sa s celou skutočnosťou môže človek slobodne rásť. Takto pretváral a riešil ťažké skúšky, ktoré ho sprevádzali v živote.

Bol v stálom spojení s každodennosťou a aktuálnou situáciou. Nepriazeň doby ho prinútila reagovať a svoje reakcie na aktuálnu situáciu vyjadroval najčastejšie na stránkach časopisu Katolík. Aj jeho teológia bola už pred koncilom teológiou „aggiornamenta“ (obnovy). Celý život rôznymi formami hlásal radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi. Vedel poukazovať na to, ako môže byť spoločenstvo s Ježišom Kristom prežívané v každodennosti a ako sa má prejavovať v skutkoch. Dokázal čítať znamenia doby a ukazovať, že Kristus je odpoveďou na všetky otázky.

Zdroj: TK KBS / jesuit.cz / Spracoval: Peter Buša, SJ

The post Ukončila sa diecézna fáza procesu blahorečenia jezuitu P. Adolfa Kajpra appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)