Svetlo pre svet od klauzúrnych sestier

Svetlo pre svet od klauzúrnych sestier
5. januára 2021 andreas

Uprostred ticha, samoty, modlitby a práce typickej pre klauzúrny život, členky Rádu svätej Kláry v Západnom Sussexe v Anglicku privádzajú ľudí k Bohu svojím novým hudobným albumom Light for the World (Svetlo pre svet).

Hudobný debut sestier klarisiek od októbra tohto roka zožína medzinárodný úspech. Momentálne sa nachádza na prvej priečke v britskom rebríčku Specialist Classical Chart, v rebríčkoch klasickej hudby v Belgicku na tretej a v Kanade na piatej priečke. Takisto sa umiestnil na deviatej pozícii v rebríčku albumov iTunes v Nemecku a na šiestom mieste medzi bestsellermi amerického Amazonu.

Sestry sú dojaté z mimoriadne pozitívnych ohlasov publika. V anglickom mestečku Arundel pôsobia od roku 1886 a v súčasnosti komunitu tvorí dvadsaťtri mníšok rôzneho veku a národnosti.

„Teší nás, že sa naša hudba dotýka sŕdc poslucháčov. Veríme, že Svetlo pre svet pomôže navodiť pokoj, radosť a úľavu v časoch izolácie a napätia. Jeho nahrávanie bolo pre nás jedným veľkým dobrodružstvom. Vďaka skvelému prístupu nahrávacej spoločnosti sa naše obavy zverejniť piesne rýchlo rozplynuli a mnohým rodinám môžeme sprostredkovať posolstvo nádeje v tomto náročnom období. V speve nachádzame hlbokú radosť a želáme si, aby priniesol aj do životov iných ľudí lásku a dobrý pocit,“ hovorí sestra Gabriel Davison.

Ako producenti a skladatelia hudby na albume spolupracovali manželia Juliette Pochin a James Morgan. Juliette spája jeho úspech s potrebami ľudí v čase krízy: „Ak niekedy svet potreboval trochu pokoja, duchovna a pookriatia, je to práve tento rok.“ Vysvetľuje, že album vznikol v podstate náhodou. Jej manžel, milovník gregoriánskeho chorálu, túžil hudbu tohto žánru priblížiť ďalším generáciám. „Jamesova matka mu navrhla, aby sa skontaktoval s klariskami. Sesternica jej kamarátky je totiž členkou rádu. James si hneď po vypočutí sestier uvedomil, že našiel vhodné spoločenstvo pre spoluprácu.“

Zvyčajne umelci prichádzajú do nahrávacieho štúdia. V tomto prípade James s manželkou dochádzali do kláštora a usilovali sa nenarúšať zabehnutý spôsob života sestier. Každý týždeň nosievali aparatúru do kláštornej kaplnky a nahrávali v zvyčajnom čase, kedy sestry mávajú nácviky. Preto nahrávanie trvalo niekoľko mesiacov. V marci bolo navyše nútene prerušené.

Juliette chváli aj zapojenie sestier do komponovania piesní: „Sestry spievali veľmi sústredene a pozorne čítali texty. Užili sme si spoluprácu pri ich tvorbe. Dávali nám množstvo návrhov a veľmi chceli do textov zakomponovať aj nejaké slová svätej Kláry, pretože pre ne veľa znamenajú. Spev patrí k dôležitým súčastiam bežného života sestier a vďačne reagovali na moje usmernenia. Zásluhou hlasovej prípravy sa ich prejav naozaj zlepšil,“ dodáva.

Nahrávanie pomohlo Juliette lepšie spoznať život v klauzúre a zbúrať isté mýty: „Musím sa priznať, že som predpojato uvažovala o kláštornom živote. Zaskočilo ma, koľko zábavy sme si so sestrami užili. Ich radosť je taká chytľavá!“ Prekvapilo ju, že napriek uzavretosti majú mníšky prehľad o dianí vo svete a zaujímajú sa o osudy iných. Hovorí: „V kláštore sme sa stretli s vrúcnym prijatím. Vytvorili sme vzácne priateľstvá a z každého nahrávania sme odchádzali s údivom, koľko nám toho môže ponúknuť ich spôsob života.“

Uznávaná svetová sopranistka a moderátorka britskej rozhlasovej stanice Classic FM, Catherine Bott, o albume povedala: „Sestry klarisky z Arundelu prinášajú tieto Vianoce jazyk modlitby do mnohých domácností prostredníctvom hudby s nadčasovou jednoduchosťou, ktorá preniká priamo k srdciam. Nezáleží pritom, ako veľa alebo málo vedia poslucháči o choráli a jeho liturgickom význame. Spev na tomto albume je jednoducho nebeský.“

Spracovala Zuzana Morávková
Foto: Chris O’Donovan

The post Svetlo pre svet od klauzúrnych sestier appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)