Pozrime sa na tento svet tak, ako ho vidí Boh

Pozrime sa na tento svet tak, ako ho vidí Boh
5. januára 2021 andreas

Vianočné posolstvo generálneho predstaveného P. Michaela Brehla CSsR

Bratia a sestry v Kristovi, našom Vykupiteľovi,

Pre mnohých z nás budú tento rok Vianoce iné. Všetci sme si vedomí obmedzení, ktorým čelíme. Príliš dobre vieme, koľko strát sme utrpeli počas tejto pandémie. Niektorí z nás sú skľúčení a znepokojení. Niektorí dokonca hovorili o „zrušení“ Vianoc! Bratia a sestry, nemohli sme zrušiť Vianoce, aj keby sme to chceli urobiť! Cisári a diktátori, vojny a rany, všetci sa pokúšali zrušiť Vianoce v minulosti a nikdy sa im to nepodarilo. Pretože Vianoce nezávisia od nás. Závisí to od Boha – je to Božia iniciatíva!

Tieto Vianoce musíme otvoriť oči pred príležitosťami, ktoré sme v minulosti možno prehliadli. Naše oslavy budú jednoduchšie, možno ešte pokojnejšie a menšie. Ale Boh k nám dnes prichádza v našom zranenom svete, rovnako ako sa Ježiš Kristus narodil vo veľmi zranenom a trpiacom svete pred viac ako 2000 rokmi.

Boh nás dnes navštevuje v našich rodinách a v našich spoločenstvách. Boh k nám prichádza v osobách, ktoré dobre poznáme, aj v neznámych, ktorí môžu prísť k našim dverám a hľadať pomoc – v chudobných a v migrantoch, v deťoch a v našich starších. A prostredníctvom nás Boh navštívi aj ostatných.

Tieto Vianoce nás pápež František pozýva, aby sme znovu snívali Boží sen a aby sme videli tento svet tak, ako ho vidí Boh – nie našimi očami, ale srdcom

Tieto Vianoce, nech si uvedomíme, čo je zo všetkého najdôležitejšie – že Ježiš prichádza ako náš Vykupiteľ a ako náš brat a že sme si navzájom bratmi a sestrami.

Nezabudnime sa modliť jeden za druhého a nezabudnite sa modliť za mňa.

Nech sa tešíte z požehnaných a radostných Vianoc kdekoľvek ich nájdete!

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/pozrime-sa-na-tento-svet-tak-ako-ho-vidi-boh/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pozrime-sa-na-tento-svet-tak-ako-ho-vidi-boh
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)