PRIAMY PRENOS Z VATIKÁNU – PRVÉ VEŠPERY A TE DEUM – Štvrtok 31.12.2020