Spoločnosť sociálnych sestier spustila web o bl. Sáre Salkaháziovej

Spoločnosť sociálnych sestier spustila web o bl. Sáre Salkaháziovej
27. decembra 2020 andreas
Spoločnosť sociálnych sestier je Spoločnosťou apoštolského života, ktorá bola založená 12. mája 1923 v Budapešti. Jej zakladateľka Margita Slachtová bola inšpirovaná sociálnou encyklikou Rerum novarum. Mala priekopníckeho ducha, ktorého rozvinula cez hodnoty evanjelia a Božiu posväcujúcu lásku. Jej dielo postupne oslovilo ďalšie ženy.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/