Naučte sa po španielsky so slovenskou misionárkou „Hola amigos“

Naučte sa po španielsky so slovenskou misionárkou „Hola amigos“
22. decembra 2020 andreas

Cudzie jazyky. Radi by sme ich ovládali, pretože nám otvárajú bránu do sveta. Avšak k tomu, aby sme sa ich naučili, potrebujeme čas, chuť, vytrvalosť, ale hlavne odhodlanosť nevzdať sa hneď pri prvých ťažkostiach. Dnes vám prinášame túto jedinečnú ponuku, ktorá by mohla byť aj jedným z vašich novoročných predsavzatí: naučiť sa (aspoň trošku) po španielsky. Nejedná sa však o žiaden profesionálny jazykový kurz, ale o taký malý pokus nahliadnuť do sveta španielčiny a zároveň do života misionárok oblátok.

Misionárky oblátky sú mladou misijnou kongregáciou, ktorá vznikla v roku 1997 v Madride. V septembri teda oslávili 23 rokov existencie. V súčasnosti má 21 sestier zo 7 krajín. Jednou z nich je sestra Melánia, pôvodom z východného Slovenska. Predtým, než sa dostala do Španielska, žila a pracovala päť rokov v Plzni. Tam sa zoznámila s misionármi oblátmi Panny Márie Nepoškvrnenej a s oblátskou charizmou. A tak svoje povolanie učiteľky nemeckého jazyka a pastoračnej asistentky v plzeňskej farnosti vymenila za rehoľnú formáciu v španielskom Madride. Od tej chvíle uplynulo už takmer šesť rokov. Momentálne žije v komunite juniorátu, kde sa venuje štúdiu teológie a rôznym menším či väčším pastoračným aktivitám tam, kde je to potrebné.

Na jar tohto roku sestru Melániu oslovila Hanka Koukalová, riaditeľka Papežských misijných diel v českobudějovickej diecéze a zároveň oblátska laička, s prosbou, či by nechcela pripravovať desaťminútové lekcie španielčiny pre ich pastoračné stredisko. Bola to veľká výzva pre učiteľku nemčiny: na jednej strane učiteľské nadšenie, na druhej strane vedomie, že sa sama španielčinu ešte len učí, a že aj ona sama ešte robí veľa chýb. Napokon sestra Melánia túto výzvu prijala a dnes už má za sebou prípravu 21 lekcií španielčiny v misijnom duchu. Jej základnou myšlienkou nie je naučiť sa španielčinu dokonale a bez chýb, ale osvojiť si aspoň základy tohto jazyka, aby sme tak mohli vstupovať do nových vzťahov a vytvárať nové priateľstvá.

V priebehu lekcií budete mať možnosť dozvedieť sa niečo viac o oblátskej charizme, o živote misionárok oblátok, o blahoslavenom mučeníkovi Mariovi Borzagovi, ktorý bol misionárom v Laose, či o udalostiach cirkevného roka.

Viac o misionárkach oblátkach nájdete aj v tomto videu, bližšie o oblátskej charizme na www.oblati.cz a v iných rečiach na oficiálnej stránke sestier alebo ich facebooku.

text a foto: misionárky oblátky

The post Naučte sa po španielsky so slovenskou misionárkou „Hola amigos“ appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)