Vierou obetoval Abrahám Izáka… Vierou požehnal Izák Jakuba… Vierou ukrývali rodičia Mojžiša…( Hebr. 11, 17.20.23)

Vierou obetoval Abrahám Izáka… Vierou požehnal Izák Jakuba… Vierou ukrývali rodičia Mojžiša…( Hebr. 11, 17.20.23)
20. decembra 2020 andreas

( Ján Blaško ) Je tu spomenutých veľa udalostí, ktoré sa udiali skrze vieru. Myslím, že žiadna z nich nebola jednoduchá. Ako hlboko dôveroval Abrahám Bohu, keď išiel obetovať syna? Čo všetko musel prežívať počas cesty na miesto obety? Rodičia Mojžiša radšej odmietli poslúchnuť nariadenie a vystaviť sa tak hrozbe, ako zabiť dieťa. A Mojžiš vierou odmietol pohodlie a rozprávkovo prepychový život faraónovho dvora. A mnohé, mnohé ďalšie… Čo si ochotný či schopný urobiť ty z viery? Boh posiela svojho Syna, ktorý sa rodí v Betleheme. Si schopný uveriť, že to malé dieťa je Spasiteľ sveta? Veď nič nenasvedčuje tomu, že by skutočne bol. Malé, bezbranné dieťa v maštali… Boha by som si vedel predstaviť ináč, v iných podmienkach. A tak možno aj tieto Vianoce pre mnohých, žiaľ aj kresťanov, budú o vlastnom bohu. Vytvoria si vlastné podmienky na slávenie sviatkov, ale nie na prijatie skutočného, pravého Boha.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)