Mená, ktorých význam sa spája s Vianocami

Mená, ktorých význam sa spája s Vianocami
16. decembra 2020 andreas

Niektoré mená sú výnimočné tým, že v sebe skrývajú vianočnú radosť a nádej. Sú slávnostnejšie ako tie ostatné. Patria k Vianociam a bez nich by niektoré ani nikdy nevznikli. Poznáte ich význam?

NATÁLIA
Ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je „dieťa Vianoc.“ Niektoré zdroje uvádzajú, že je odvodené od latinského „natalis,“ čo znamená deň narodenia.

MIKULÁŠ
Meno gréckeho pôvodu, v preklade znamená „víťaz“. Mikuláš bol jeden z najuctievanejších kresťanských svätcov. O jeho osobe koluje množstvo legiend. Najznámejšia je tá ako zachránil tri dcéry. Kvôli veľkej chudobe sa ich otec rozhodol predať ako neviestky. Mikuláš im však potajme v noci hodil cez otvorené okno 3 mešce plné peňazí, takto im zabezpečil veno a uchránil ich pred potupou. Mikuláš bol skutočne známy svojou štedrosťou. Zo svojho vykúpil viacero prenasledovaných kresťanov, či dal postaviť nemocnicu. 

LUCIA
Je odvodené z latinského lux, čo znamená svetlo. Už v stredoveku Luciu uctievali ako mučenicu a vzývali ju ako ochrankyňu pri rôznych očných chorobách. Zrejme preto o nej vznikla časom aj známa legenda. Jej nápadník sa vraj zahľadel do jej krásnych očí a Lucia, aby sa za neho nemusela vydať, si ich vylúpila a poslala mu ich na mise. Panna Mária ju za to obdarila novými, ešte krajšími očami. Na obrazoch spoznáme svätú Luciu práve podľa toho, že v ruke drží misku s očami.

STELA
Meno latinského pôvodu, znamená „hviezda.“ Skúmaním hviezd sa zaoberali aj mudrci z Východu, ktorí sa pred viac ako dvetisíc rokmi vybrali na cestu za jednou takou hviezdou, ktorá ich doviedla až do Betlehema k Márii, Jozefovi a práve narodenému Ježišovi. Poklonili sa mu a odovzdali mu dary, čím ho uznali za kráľa. Hviezdička tiež patrí na vrcholec vianočného stromčeka.

MÁRIA
Meno Mária pochádza z hebrejského slova Mirjam alebo egyptského Meri-jam. Voľný preklad znie „milovaná Bohom“. V rôznych podobách je meno Mária rozšírené po celom svete a je to jedno z najbežnejších ženských mien, veľmi populárne práve vďaka jeho najznámejšej nositeľke, Ježišovej matke.

JOZEF
Z hebrejského „Boh pridal, rozhojnil.“ Meno sa spomína už v Starom zákone. Tiež je to ale meno Máriinho muža. Rovnako ako meno Mária, aj Jozef patrí medzi najpoužívanejšie na celom svete. Svätý Jozef je patrón otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich.

ŠTEFÁN
Meno Štefan znamená koruna. Štefan bol prvým Ježišovým učeníkom , ktorý podstúpil za neho mučenícku smrť. Kým ho kameňovali, on sa modlil: „Pane Ježišu, nezapočítaj im tento hriech.“ Po týchto slovách zomrel. Pri jeho smrti bol prítomný aj Šavol, budúci veľký apoštol Pavol. Meniny oslavuje druhý vianočný sviatok, 26. decembra.

GABRIEL
Z hebrejského „Božia sila,“ alebo asýrskeho pôvodu „Boží muž.“ Archanjel Gabriel sa v Starom zákone spomína niekoľkokrát, z Nového zákona ho poznáme, lebo zvestoval Márii, že sa jej narodí Ježiš. Sv. Gabriel je patrónom pracovníkov v komunikačných technológiách, ale aj poštárov.

A napokon to najvianočnejšie: JEŽIŠ.

Zo všetkých mien je meno Ježiš najdôležitejšie. Anjel Gabriel pri zvestovaní hovorí, že jeho vlastné meno bude Ježiš. V hebrejčine znamená: „Boh spasí“, t. j. „YHWH [Jahve] spasí.

Pre každého človeka má aj ďalší, subjektívny, význam. Niekto považuje Ježiša za svojho kamaráta alebo brata, jednoznačné však je, že toto meno vyjadruje jeho poslanie, že prišiel na svet, aby vyslobodil svoj ľud z hriechov a dal nám nádej. 

Lucia Puškášová
Foto: Juraj Ďuríček

The post Mená, ktorých význam sa spája s Vianocami appeared first on Zasvätený život.

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)