Choď mi z cesty, satan… (Mk 8, 33)

Choď mi z cesty, satan… (Mk 8, 33)
16. decembra 2020 andreas

( Ján Blaško ) Pri otázke Ježiša, za koho ho ľudia pokladajú, to bol práve Peter, kto vyznal, že je Mesiáš. A hneď nato takéto pokarhanie. Áno, zlý nemá zmysel pre Božie veci. On vie využiť každú situáciu na to, aby človeka zmiatol. Koľkokrát by som dostal podobné pokarhanie preto, lebo nevnímam či nevidím Božie veci. Som mrzutý z toho, že Boh nekoná tak, ako si myslím, že by bolo najlepšie. Túžba uchrániť Ježiša pred utrpením a smrťou predsa nie je nič zlé, lenže práve táto cesta je Boží zámer pre spásu sveta.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)