Spišská charita prináša nový diel charitného magazínu „Vox Caritas“

Spišská charita prináša nový diel charitného magazínu „Vox Caritas“
12. decembra 2020 andreas
Poslaním Spišskej katolíckej charity je pomáhať každému, kto túto pomoc potrebuje, či už ide o núdzneho v akejkoľvek životnej situácii. Popri tejto snahe od 1. novembra začali prevádzkovať aj úplne nový druh služby. Prebrali chod Charitného Domova v Dolnom Smokovci, ktorý ponúka skôr služby zamerané na oddych a rekreáciu.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/