Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19
8. decembra 2020 andreas
Konferencia biskupov Slovenska – vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu spôsobenú rozšírením choroby COVID-19, veľké množstvo protichodných, nepravdivých a prekrútených informácií o závažnosti ochorenia a očakávanej vakcinácii – vydáva toto stanovisko.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/