Rorátne sväté omše v našich kostoloch

Rorátne sväté omše v našich kostoloch
5. decembra 2020 andreas

Aj počas tohtoročného Adventu sa budú v kostoloch pri komunitách redemptoristov konať rorátne sväté omše. Tu je ich prehľad:

Bratislava – Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: každý deň o 6.30 okrem nedieľ do 16. decembra vrátane

Bratislava – Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda: od 2. do 16. decembra každý deň (okrem nedele) o 6.00, v sobotu o 7.00

Frýdek, Farní kostel Sv. Jana Křtitele: každý deň okrem nedele o 6.30

Gaboltov, Kostol Krista Kráľa: každý utorok a sobotu o 6.00

Kostolná-Záriečie, Kaplnka Matky ustavičnej pomoci: každý piatok a sobotu o 7.00

Podolínec, Kostol sv. Stanislava: od pondelka do piatku o 6.30 a v sobotu o 6.50

Svatá Hora, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie: každú sobotu o 6.00

Tasovice, Kostol sv. Klementa Hofbauera: každú adventnú sobotu o 8.00

Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v Advente. Vždy sa slávila v bielej farbe. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

https://redemptoristi.sk/roratne-svate-omse-v-nasich-kostoloch/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=roratne-svate-omse-v-nasich-kostoloch
(Automatický prebrané z Oficiálnej stránky redemptoristov na Slovensku.)