Žiaci namiesto prednesu kreslili obrázky a písali básne o biskupovi Gojdičovi

Žiaci namiesto prednesu kreslili obrázky a písali básne o biskupovi Gojdičovi
2. decembra 2020 andreas
Keďže v čase pandémie koronavírusu, sa žiaci nemôžu zúčastňovať na akciách, kde sa obvykle stretávajú so žiakmi aj z iných škôl, tak nesúťažili v prednese kresťanskej literatúry, ale kreslili obrázky, písali listy, tvorili básne, príbehy o blahoslavenom P. P. Gojdičovi, patrónovi školy, ktorého sviatok si škola pripomenula 4. novembra.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/