Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. 2 Tim 3, 16

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. 2 Tim 3, 16
1. decembra 2020 andreas

( Štefan Ančočik ) Žijeme v čase, keď sa ľudia prestali hanbiť za hriech. Ako výhovorka sa používa veta: „Je moderná doba, každý si môže robiť, čo chce.“ Keď pri rozhovoroch prichádza téma na voľné zväzky mladých, potraty, rozvody, homosexualitu, neochotu počať dieťa, lebo si chcem užívať života…, tak sa nebojím povedať, že s tým nesúhlasím. Prečo? Lebo sa opieram o autoritu Boha a Svätého písma. Boh jasne pomenoval, čo je a čo nie hriech, a Boh si stojí za svojím slovom. Je moja úloha, aby som poznal Písmo, osvojil si jeho obsah a nebál sa pred nikým obhájiť svoj postoj a názor v konfrontácii s „modernou dobou a moderným človekom“.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)