… On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. 2 Tim 1, 10 – 11

… On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa. 2 Tim 1, 10 – 11
27. novembra 2020 andreas

( Štefan Ančočik ) Evanjelium je pojem označujúci kresťanský text pojednávajúci o živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Metropolita Tichon Ševkunov píše: „Podľa istého ruského starca by mal byť každý kresťan schopný vyrozprávať vlastné evanjelium, vlastnú radostnú zvesť o stretnutí s Bohom. Samozrejme, nikto neporovnáva takéto svedectvá s knihami apoštolov, ktorí videli Božieho Syna na vlastné oči, keď žil na zemi. No hoci sme slabí, hriešni, predsa sme jeho učeníci a nie je na svete nič krajšie ako pozorovanie neuveriteľného pôsobenia Spasiteľovej prozreteľnosti v našom svete.“

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)