… keď sa zjaví Syn človeka… Lk 17, 30

… keď sa zjaví Syn človeka… Lk 17, 30
24. novembra 2020 andreas

( Štefan Ančočik ) Teším sa na druhý slávny príchod Ježiša Krista? Alebo mám ešte svoje plány, čo všetko by som chcel urobiť, dokončiť, vyštudovať, zabezpečiť, precestovať, užiť si… ? Starec Varlaám hovorí: „Syn môj, nečakaj, že sa dožiješ vysokého veku a neskôr sa budeš venovať hlbokému sebazdokonaľovaniu. Bojuj každý deň a približuj sa Kristovmu životu. Zjednoť sa s Ježišom. Tvoj teplomer lásky ku Kristovi musí ukazovať každý deň viac. Pochopíš to, keď pocítiš, že veci terajšieho života pre teba strácajú akúkoľvek hodnotu a tvoje pohŕdanie dočasnými vecami sa stáva čoraz citeľnejším.“ Ježiš Kristus je zmyslom môjho bytia a existencie, preto sa pripravujem a teším na stretnutie s ním.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)