Pondelok, 23. novembra

Pondelok, 23. novembra
23. novembra 2020 andreas
Z knihy prísloví: Nech sa neroznecuje tvoje srdce kvôli hriešnikom, no tým viac v bázni pred Pánom každý deň, lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevyjde nazmar. . (Prís 23,15-19)