Dobrá novina tento rok nadviaže na tradíciu koledovania popod obloky

Dobrá novina tento rok nadviaže na tradíciu koledovania popod obloky
22. novembra 2020 andreas
Koledovanie je krásnou tradíciou, ktorá povzbudzuje ľudí, najmä deti, zapojiť sa do života farnosti prostredníctvom ohlasovania radostnej vianočnej zvesti. Konkrétna podoba koledovania v mestách a obciach bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Dobrá novina chce tvorivo nadviazať na bohatú tradíciu koledovania popod obloky.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/