Skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)

Skôr sú blažení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. (Lk 11, 28)
21. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) Veľa ľudí dnes profituje zo známostí. Poznajú lekárov, úradníkov, predstaviteľov mesta a možno v tom vidia svoju najväčšiu životnú výhru. Podobne sa o Presvätej Bohorodičke vyjadruje žena zo zástupu: „Blažený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Inými slovami: „Tá Mária má ale protekciu. Boh ju uprednostnil.“ Ježiš ju však vyvádza z omylu a vraví, že blažený je ten človek, ktorý počúva Božie slovo a zachováva ho. A tak sa dá v krátkosti zhrnúť celý život Presvätej Bohorodičky. Nech prišlo čokoľvek, počúvala Božie slovo a zachovávala ho, a preto bola šťastná. Dnešným sviatkom sa začína jej púť s Božím slovom. Rodičia ju ako malé dievča privádzajú do chrámu, aby sa tam učila počúvať Boha. Takúto premenu chce Pán darovať aj nám: v chráme môžeme toho veľa počuť, ale ak sa nenaučíme počúvať, máme od blaženosti ďaleko.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)