A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)

A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem“, odpusť mu! (Lk 17, 4)
20. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) O niekoľko veršov skôr v tomto evanjeliu hovorí Ježiš o tom, že pre toho, kto prináša pohoršenie, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a hodili ho do mora. Opačným procesom k pohoršeniu je polepšenie alebo, inak povedané, odpustenie. Vždy, keď odpúšťame, odväzujeme človeku mlynský kameň z krku. Vždy, keď nám Boh odpúšťa, dáva nám ho dole on sám. V každom odpustení je veľká moc a milosť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)