Vladyka Vasiľ SJ je vďačný sestrám Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Vladyka Vasiľ SJ je vďačný sestrám Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
19. novembra 2020 andreas
Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/