A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž… (Lk 14, 27)

A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž… (Lk 14, 27)
17. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) Máme vo zvyku a v obľube porovnávať sa s inými. A to sa týka nielen vymožeností a životných darov, ale aj krížov. „Keby som ja mala také deti ako ona, určite by som ich lepšie zvládala.“ „Ja keby som bol na jeho mieste, inak by som to vyriešil.“ Nikdy k tomu však nedôjde. Každý z nás má svoj kríž a obzeranie sa po iných krížoch ho robí ešte ťažším. Jediný postup, ako ho urobiť ľahším, je niesť ho s Ježišom Kristom. On sa stal naším Šimonom z Cyrény.    

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)