V Nitre si Svetový deň chudobných pripomenuli aj prejavom lásky

V Nitre si Svetový deň chudobných pripomenuli aj prejavom lásky
16. novembra 2020 andreas
Aj v Nitrianskej diecéze prejavili kresťanskú lásku a službu na rôznych miestach a rôznymi spôsobmi, najmä prostredníctvom Diecéznej charity a farských charít. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák v sprievode riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta už v ranných hodinách navštívil Dom charity sv. Rafaela.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/