Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných… A budeš blažený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. (Lk 14, 13 – 14)

Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných… A budeš blažený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. (Lk 14, 13 – 14)
16. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) Ako môže byť človek šťastný, ak neprijme odmenu za dobro, ktoré vykonal? Je to zožierajúci pocit nevďačnosti, ktorý všetci poznáme. A Ježiš vraví, že aj vtedy môžeme byť šťastní. Je to ako matematický príklad. Zdá sa nám, že naše úsilie má byť vyrovnané vďakou toho druhého. Omnoho lepšie je to, ak hľadáme svoju odmenu a silu konať dobro u Boha. On je tým, kto nás posilňuje v konaní dobra a je aj našou odmenou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)