Nedeľa, 15. novembra

Nedeľa, 15. novembra
15. novembra 2020 andreas
V podobenstve hovorí pán svojmu vernému sluhovi: „Dobre si si počínal, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Poď a vojdi do radosti svojho pána.” (Mt 25,14-30)