Hľa, váš dom vám ostáva pustý. (Lk 13, 35)

Hľa, váš dom vám ostáva pustý. (Lk 13, 35)
13. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) Mnohí (najmä) starší ľudia v dnešnej dobe pociťujú samotu spôsobenú tým, že zostali sami vo svojich príbytkoch. Deti vyrástli, založili si rodiny a odsťahovali sa niekedy aj na opačný koniec sveta. Pán Ježiš nás dnes upozorňuje na to, že dom zostane pustý nielen vtedy, keď sa jeho obyvatelia odsťahujú preč, no omnoho skôr vtedy, ak v ňom neprebýva on sám. Dajme mu priestor, aby s nami mohol bývať, a hoci mnohokrát budeme sami, v skutočnosti nebudeme nikdy osamelí (porov. Mt 28, 20).

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)