Uplynulo 30 rokov, odkedy saleziáni začali pôsobiť na sídlisku Sásová

Uplynulo 30 rokov, odkedy saleziáni začali pôsobiť na sídlisku Sásová
12. novembra 2020 andreas
Na pozvanie vtedajšieho diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža prišli saleziáni do Banskej Bystrice – Sásovej 11. novembra 1990, kde im bola biskupom zverená novovytvorená farnosť Banská Bystrica-Sásová. Za správcu farnosti bol vymenovaný direktor komunity don Štefan Kovalík, za kaplána a ekonóma komunity don Jozef Gibala.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/