Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista…, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť… (2 Sol 2, 1 – 2)

Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista…, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť… (2 Sol 2, 1 – 2)
10. novembra 2020 andreas

( Dominik Gromoš ) Dnešné dve čítania sú akoby v rozpore. Apoštol hovorí, aby sme sa nenechali naplašiť, evanjelista na druhej strane vraví, že Pán príde nečakane a bude skúmať našu pripravenosť. Pravda, ktorá nás chce usmerniť, je medzi týmito dvoma pólmi. Boh nás volá k tomu, aby sme vnímali jeho prítomnosť, a zároveň nás varuje pred ľahostajnosťou voči jeho príchodu. Extrémy sú škodlivé, čnosť je uprostred.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)