V Prešove oslávili patróna školy mučeníka Pavla Petra Gojdiča

V Prešove oslávili patróna školy mučeníka Pavla Petra Gojdiča
6. novembra 2020 andreas
Žiaci, pedagógovia aj nepedagogickí zamestnanci si 4. novembra každoročne pripomínajú blahorečenie gréckokatolíckeho biskupa a mučeníka Pavla Petra Gojdiča, patróna Spojenej školy blahoslaveného biskupa Gojdiča v Prešove. Žiaci a pedagógovia využili možnosť zapojiť sa prostredníctvom TV LOGOS do spoločnej modlitby.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/