Lebo čo ste povedali vo tme… (12, 3)

Lebo čo ste povedali vo tme… (12, 3)
6. novembra 2020 andreas

(Jozef Durkot) Na jednej strane sa dá na toto dívať ako na to, že na poslednom súde bude všetko vyjavené. Ale iným pohľadom je, že naše najvnútornejšie volania, slová nášho srdca sa pretavujú aj do nášho života. Na inom mieste Kristus hovorí: „Z plnosti srdca hovoria ústa“ (Lk 6, 45) a žalmista hovorí: „Z hlbín volám k tebe Pane.“ (Ž 129) Plnosť nášho srdca sa nedá skryť. Ak nosíme svetlo, svetlom žiarime a svet to spozná. Sme menení tým, čím vnútorne žijeme.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)