Bratia Tešitelia a sestry tešiteľky pozývajú stať sa „anjelom útechy“

Bratia Tešitelia a sestry tešiteľky pozývajú stať sa „anjelom útechy“
3. novembra 2020 andreas
„Naša modlitba môže mať dobrovoľnú formu (ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pôst, obetovanie svojho utrpenia), aby v čase ich zápasu s utrpením – fyzickým, duchovným, psychickým a morálnym – sme sa stali pre nich „anjelom útechy,“ píšu na stránke tesitelia.sk.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/