Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás…? (1 Sol 3, 9)

Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás…? (1 Sol 3, 9)
3. novembra 2020 andreas

(Jozef Durkot) Láska sa prejavuje aj radosťou z toho, že ten, koho milujeme, dosahuje dobro, ktoré mu z celého srdca želáme. Závisť je opakom tohto prejavu lásky, je to prejav nedostatku lásky. Ak sa pozrieme do svojich sŕdc a nachádzame tam čriepok závisti – či už v materiálnych dobrách, alebo v duchovných, je to neklamný dôkaz toho, že sme chabí v láske. Prosme Boha o radosť z dobier, ktoré dosiahli naši bratia. Zdrojom tej radosti je láska. A láska je dokonalosťou cností. Boh je láska.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)