… o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (11, 13)

… o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (11, 13)
28. októbra 2020 andreas

(Jozef Durkot) Je prirodzenosťou každého stvorenia, že túži po svojom dobre. Dobro, alebo inak povedané šťastie, je túžbou každého z nás. Veď o čo iné v modlitbách prosíme? Prosíme o dobrá tohto sveta aj o duchovné dobrá pre seba a pre svojich blízkych. Ale nie všetky prosby sa splnia. No je jedno dobro, ktoré Kristus potvrdil, že dostaneme, ak budeme prosiť. Svätý Duch je tým najväčším dobrom a darom. Prosme zaň a nebudeme odmietnutí.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)