Pondelok, 26. októbra

Pondelok, 26. októbra
26. októbra 2020 andreas
Pavol píše: Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul, vo viere a v láske, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. (2 Tim 1,6-14)