Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. (Lk 10, 23)

Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. (Lk 10, 23)
26. októbra 2020 andreas

(Jozef Durkot) Učeníci videli prítomnosť Boha berúceho na seba telo. No po jeho odchode – vystúpení na nebesia ho z očí stratili. Aké nedokonalé by bolo to blahoslavenstvo, ak by trvalo len na ten čas, čo bol s nimi. Keď Kristus adresuje tieto slová svojim učeníkom, myslí tým telesný, ale aj duchovný zrak. Rovnako sú blahoslavené oči nášho srdca, ktoré spoznali pravého Krista a ustavične naňho hľadia.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)