Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (Lk 16, 25)

Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. (Lk 16, 25)
25. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) „Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, jemu slúžili a jeho milovali, a tak prišli do raja.“ (KKC 1721) Chceš budovať „raj na zemi“ alebo v nebi? Lazár bol chudobný, biedny a chorý, no odovzdaný do Božej vôle, čo naznačuje aj jeho meno − Boh pomáha. Podmienky a okolnosti nášho života nás majú naučiť žiť v raji. Vedieť sa odovzdať i rozdeliť. Vzorom nech nám je aj apoštol Pavol: „Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“ (Flp 4, 11 – 12) V pláne Boha má všetko svoje miesto. Boh v Lazárovi kladie seba pred dvere boháča, aby ho zachránil. Boháč však v Lazárovi nespoznal Ježiša, ktorý hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40) Matka Terézia hovorievala, že Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ na to len otvoriť oči. C. S. Lewis povedal: „Na konci budú stáť pred Bohom iba dve skupiny ľudí – tí, ktorí Bohu povedia: Buď vôľa tvoja, a tí, ktorým Boh povie: Buď vôľa tvoja. Všetci, čo sú v pekle, sa pre peklo sami rozhodli.“ Boháč, podobný Herodesovi v obliekaní i hodovaní už na zemi žil v pekle sebectva. Čo sa učím ja? Povedať alebo počuť: „Buď vôľa tvoja“?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)