Nedeľa, 25. októbra

Nedeľa, 25. októbra
25. októbra 2020 andreas
Ježiš povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” (Mt 22,34-40)