Sobota, 24. októbra

Sobota, 24. októbra
24. októbra 2020 andreas
V Ježišovi sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil. Vložím na neho svojho Ducha. V jeho meno budú dúfať národy.“ (Mt 12,15-21)