Provinciál slovenských jezuitov píše k aktuálnej situácii na Slovensku

Provinciál slovenských jezuitov píše k aktuálnej situácii na Slovensku
24. októbra 2020 andreas
V liste poukázal na to, že v súčasnosti sme v spoločnosti svedkami krízy úcty k autorite. Nerešpektujú sa starší, lebo ich myslenie je údajne mimo realitu dnešnej doby. Nerešpektuje sa vláda, lebo koná podľa nás nemúdro. Nerešpektujú sa predstavení, pretože nerozumejú našej situácii.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/