Povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7)

Povedz slovo a môj sluha ozdravie. (Lk 7, 7)
24. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Veríš v moc Božieho slova? Boh povedal a stalo sa. Bolo svetlo, slnko, mesiac, dielo stvorenia… Presvedčil sa o tom aj stotník a mnohí ďalší. Malomocný bol očistený, lebo Slovo povedalo: Buď čistý! Lazár bol vzkriesený počujúc: „Lazár vstaň!“ Peter chytil množstvo rýb dôverujúc: „Na tvoje slovo spustím siete.“ Presvätá Bohorodička na zvestovanie odpovedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Prijmeš jej výzvu: „Urobte všetko, čo vám povie?“ Tak vezmi, čítaj a presvedč sa sám!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)