Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lk 10, 3)

Choďte! Hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. (Lk 10, 3)
23. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Baránok Boží Ježiš sňal hriechy sveta. Porazil satana i smrť. Vystrojení mocou z výsosti, jeho Svätým Duchom sme poslaní do boja. Naším nepriateľom nie je človek, ale diabol, kniežatstvá, mocnosti temného sveta… (porov. Ef 6, 12) Nerovnosť boja? Áno. Ale Dávid zvíťazil nad Goliášom hovoriac: „Idem proti tebe v mene Pána zástupov.“ (1 Sam 17, 45) Ježiš povedal: „Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa, a nič vám neuškodí.“ (Lk 10, 19) Tichosť, pokora, láska Baránka, modlitba a pôst sú naše zbrane.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)