… kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)

… kto nie je proti vám, je za vás! (Lk 9, 50)
22. októbra 2020 andreas

( Patrik Maľarčík ) Kto je vlastne proti mne? Človek, ktorý má iný názor, viac majetku, úspechu, zdravia…? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých… (Rim 8, 31 – 32) Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a poraziť satana. Spojme sily a zjednotení v Kristovi bojujme v boji proti zlu so sloganom: „Nenáviďme hriech, hriešnika milujme!“ Ježiš povedal: „Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra, i matka.“ (Mt 12, 50)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)