Vzniklo konzorcium univerzít, nechýba v ňom Katolícka univerzita

Vzniklo konzorcium univerzít, nechýba v ňom Katolícka univerzita
21. októbra 2020 andreas
Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov. U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/